Een nieuwe landmark voor het Sint-Lodewijkscollege en zijn internaat.

29/04
Architecten Groep III St Lodewijk J Au 154 1200X590

Enkele weken werd een nieuwe landmark opgeleverd op het schooldomein van het St-Lodewijkscollege in Brugge. Dit energieneutraal en veranderingsgericht gebouw biedt enerzijds voor de school plaats voor twee polyvalente zalen en vier STEM-klassen.

Anderzijds zijn er op de verdiepingen 70 kamers voor het internaat voorzien welke vanaf september zullen bewoond worden.

Dank aan het bouwteam voor een goede samenwerking.