GIII spreker op schoolbouwformule 8/12

08/12
nieuws - Schoolbouwformule

Architecten Groep III zal op donderdag 8 december 2016 een aantal schoolprojecten toelichten op een workshop
van De Schoolbouwformule

Gefaseerde (ver)bouw- en renovatieprojecten. Een pleidooi voor een planmatige aanpak.
Donderdag 8 december 2016 | 9.30 uur tot 16 uur | AuditoRium4 | Communicatiecampus | Gent

Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd.
De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te vernieuwen zijn lang.

Elk geslaagd (ver)bouwproject is het resultaat van een schoolbouwteam dat goed weet wat het wil.

Tijdens de workshop wordt het belang van een goed voorbereid gefaseerd plan van aanpak aangetoond. Langetermijndenken met steeds het pedagogisch project als motivator. Als inspiratie voor de architect-expert en voorschrijver en als kennisdeling voor de schooldirectie en de beheerders van schoolgebouwen.