Nieuwe vennoot Dimitri Duysburgh zorgt voor extra duurzaamheidsinjectie

01/10
20211008 Dimitri 7

Dit voorjaar kwam ir. architect Dimitri Duysburgh ons vennotenteam versterken. Zijn expertise in onder meer integrale duurzaamheid is niet alleen op inhoudelijk vlak een meerwaarde voor ons bureau. Ze onderstreept ook de visie die we de voorbije 10 jaar ontwikkelden, en die onze leidraad is voor de toekomst. Zuinig ruimtegebruik, veranderingsgericht (ver)bouwen en circulariteit staan daarbij voorop.

Dimitri Duysburgh (°1984) was na zijn studies aan de Universiteit van Gent ruim 10 jaar aan de slag bij evr-Architecten in Gent. Tijdens die periode groeide hij uit van stagiair tot projectarchitect en leerde hij alles over duurzaam bouwen door onder meer het realiseren van bio-ecologische passiefwoningen, scholen en kantoren. Daarnaast was hij betrokken bij diverse duurzaamheidsmeters en masterplannen voor het duurzaam renoveren van gebouwen.

Vanaf 2018 zette Dimitri zijn carrière verder in Brugge bij Architecten Groep III, waar hij als projectarchitect onder meer het team trok voor het duurzaam woonproject Hoeve De Laere en het veranderingsgerichte, energieneutrale internaat voor het Sint-Lodewijkscollege.

Duurzaamheid heeft altijd in ons DNA gezeten. We brachten het al in de praktijk in diverse vooruitstrevende woon- en schoolprojecten. Maar waar vroeger de energienorm halen voldoende was om duurzaam te bouwen, spreken we vandaag over integrale duurzaamheid.

De meest duurzame keuze is natuurlijk zo weinig en zo compact mogelijk bouwen. Voor wat toch gebouwd moet worden, zijn onder andere de keuze voor gezonde, herbruikbare en/of gerecycleerde materialen, veranderingsgerichtheid, bewust met water omspringen en natuurinclusief bouwen belangrijke aandachtspunten geworden.

We zijn ons heel erg bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die we als architect hebben om de vraag van de opdrachtgever op een verantwoorde en vooruitziende manier te vertalen naar beleefbare ruimte. We bekijken eerst of dit de juiste vraag is, en of dit gebouw op deze plaats dan wel het juiste antwoord is. We kijken daarbij verder dan vandaag, dan het eigen perceel en de eigen noden. We voelen dat dit voor ons de enige juiste manier van werken is en willen dit in de toekomst nog versterken.

Duurzaam (ver)bouwen is complex geworden. Het is méér dan net over de lat van de regelgeving springen. Architecten Groep III wil van bij de start van een project de kaart van de integrale duurzaamheid in al haar facetten trekken. Met de expertise van Dimitri hebben we daarbij een extra troef in handen.