Ons Huis

renovatie en uitbreiding van WZC in de Brugse Binnenstad volgens BEN normering

Het gebouw wordt omgevormd tot een polyvalente en flexibele thuis in een historisch kader. 
Er zijn niet alleen 41 studiokamers, maar ook zijn er 9 ateliers voor dagbesteding en een onderkomen voor de administratie. 

Categorie publiek , zorg
Beschrijving omvorming WZC Sint-Clara tot een nieuwe thuis voor Ons Huis
Locatie St. Clarastraat, Brugge
Bouwheer Vereniging Ons Huis + Mintus
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020 - 2021

In eerste fase is het bestaande gebouw grondig geanalyseerd op maat van die nieuwe gebruikers. Deze zijn niet alleen de bewoners van Ons Huis en hun bezoekers, maar ook de bezoekers van het dagbestedingscentrum en het (verzorgend en administratief) personeel. De noodzaak van een duidelijk leesbare indeling van het gebouw én de omgeving zijn als zwaartepunt naar boven gekomen om deze 3 groepen samen en afzonderlijk van elkaar te laten werken.

Alles overkoepelend blijft de slogan dat de instelling vooral een thuis moet zijn voor iedereen. 

De eerste belangrijke ingreep is de nieuwe hoofdtoegang tot het gebouw aan de zijstraat Maagdendal. De fysieke uitstraling van het gebouw aan de Sint Clarastraat zal de aanwezigheid van de oude inkompartij altijd bevestigen, alleen laat de verkeersinrichting het hier niet mogelijk om deze verder als hoofdinkom te behouden. Wel kan zal deze dienst doen als inkom voor het dagbestedingscentrum en mensen die met het openbaar vervoer komen. Via de zijstraat Maagdendal kan je het domein oprijden en is er voldoende ontvangstmogelijkheid voor alle doelgroepen. De  verbinding tussen beide is in het gebouw heel transparant gemaakt door de bestaande brede gang te laten doorlopen en ontdoen van alle structuren die hier in de weg stonden.

Als tweede belangrijke ingreep is er een belangrijk onderscheid gemaakt tussen ateliers en leefgroepen. Er is een heldere gradatie tussen publiek - deels publiek en privaat.

Het gebouw wordt volledig op een BEN niveau gebracht door het heel doordacht en doelgericht toepassen van nieuwe technieken in dit historisch kader. De mooie binnentuin wordt geherwaardeerd zodat de bewoners en bezoekers de optimale thuisbeleving kunnen ervaren.