vrije basisschool De Sprong

nieuwbouw schoolgedeelte met refter, sporthal, klassen en sanitair

Nieuwbouw school gaat in dialoog met beschermd dorpsgezicht.

Categorie school
Beschrijving bouwen van een refter, sporthal, klassen en sanitair
Locatie Kloosterstraat Waardamme
Bouwheer Scholengemeenschap Gruuthuse
Ontwerp 2017
Uitvoering 2019 - 2020

De schoolsite is gelegen in de dorpskern van Waardamme in een autoluwe zone, naast de kerk. De parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed beschreven als een beschermd monument. Samen met de nabijgelegen voormalige pastorie aan het Dorpsplein vormt dit geheel een beschermd dorpsgezicht. De bestaande kerkhofmuur tussen de kerk en de schoolsite vormt eveneens een beschermd gegeven. Het ontwerp van het nieuwbouw schoolgedeelte wensen we optimaal te integreren in dit beschermd dorpsgezicht.

De huidige schoolgebouwen zijn in een slechte bouwtechnische staat en voldoen niet langer aan de noden van de school. De verschillende locaties bemoeilijken ook de werking van de school. Zowel het sanitair als de refter zijn sterk verouderd, er is nood aan een turnzaal en daarnaast is er ook een capaciteitsprobleem.

Het programma van eisen is vrij ruim gezien de beperkte oppervlakte van de projectsite. De school wens 6 klassen, een turnzaal met bijhorende kleedruimtes, nieuw sanitair, een refter met de ondersteunende accommodatie,… op te trekken.

Het is onze ambitie om optimaal te voldoen aan dit programma van eisen, maar daarbij eveneens maximaal aan open speelruimte te vrijwaren. Om dit te bereiken werd beslist een aandeel van de bestaande gebouwen af te breken. Er werd grondig geanalyseerd welke gebouwen de moeite waren te behouden en welke beter afgebroken zouden worden. Er wordt gekozen enkel het bestaande kloostergebouw te behouden, dit gezien de erfgoedwaarde van het gebouw en de recent uitgevoerde dakuitbouw. Door het afbreken van de overige gebouwen wordt de volledige bouwlijn langs de Kloosterstraat vrij gemaakt voor het nieuwbouw gedeelte. 

Op het gelijkvloers wordt een nieuwe refter en sportzaaltje opgetrokken met de bijhorende functies als sanitair, kleedruimtes, berging,… We kiezen voor een lineaire inplanting, aan de zijkant van het perceel en evenwijdig met de Kloosterstraat. Op die manier wordt een maximale oppervlakte aan open speelruimte gevrijwaard. De gemeente Oostkamp participeert in het project om de school ook na schooluren toegankelijk te maken voor verhuur aan verenigingen.  De inplanting van sportzaal en refter op het gelijkvloers zorgt dat een optimale werking ook naschools mogelijk is.

Op het verdiep worden 6 lagere klassen georganiseerd in een L-vormig volume die zich over de speelplaats vouwt. Op die manier wordt ook meteen een overdekte speelzone gerealiseerd. Dit L-vormig volume richt zich naar de kerk en het beschermd dorpsgezicht. Het hedendaagse volume gaat enerzijds in confrontatie met het beschermde dorpsgezicht, maar door de keuze voor sobere materialen ontstaat er ook een dialoog tussen de twee. Tussen het L-vormig verdiep en de recent uitgevoerde dakkapel wordt een verbinding gerealiseerd via een buitenterras die ook dienst kan doen als buitenklas en als terras bij de leraarskamer.