site Bekaert Textiles

Het voornaamste uitgangspunt van dit ontwerp is het vormgeven van een binnenstedelijk woonproject waarbij densiteit gekoppeld wordt aan een open en groen ruimtegevoel.

Categorie woonontwikkeling
Beschrijving wooninbreidingsproject met 37 ééngezinswoningen en 2 meergezinswoningen met elk ca. 25 entiteiten
Locatie Waregem
Bouwheer pps – West Vlaamse Intercommuncale & Development Coördination Belgium
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2006
Uitvoering 2008 - 2017 (gefaseerd)

INRICHTING
De basisstructuur van het inrichtingsplan bestaat uit lineaire strips van volumes en groene ruimten die dwars op de spoorwegberm worden georiënteerd. Deze opstelling maakt dat geen enkele woning op de hinderlijke barrière van de spoorwegberm hoeft uit te kijken en dat alle woningen genieten van een ruime zuidwest gerichte tuin met een diepte van gemiddeld ca. 20 meter.

MEERGEZINSWONINGEN
Op drie plaatsen worden de strips ingevuld als meergezinswoningen. Op deze plaats storen de hogere volumes helemaal niet en zorgen ze voor een meer geanimeerd volumespel. Door de verschuiving van de volumes ten opzichte van elkaar blijven verzichten mogelijk en worden de appartementen nooit met inkijk geconfronteerd. De positionering van de meergezinswoningen definieert tevens een zeer specifiek openbaar binnengebied. Zo creëren we in de middenzone van het gebied een openbaar park met hoogstammige bomen waar voornamelijk de appartementen op uitkijken.  In het verlengde van deze groene openbare ruimte wordt  een openbaar verhard buurtplein voorzien. De inplanting van het buurtplein geeft een meerwaarde aan de te voorziene fietsroute die doorheen het gebied beweegt. 

Door al deze ingrepen wordt een woonproject gecreëerd met zeer specifieke plaatsen.  Er ontstaan zeer diverse woonsferen, dit in tegenstelling met en als reactie tegenover de gebruikelijke uniforme woonverkavelingen.  In dit project gaat men wonen in een eigentijdse rijwoning, een vrijstaande woning met voor en achtertuin, aan een park of pleintje.