Architectuur en stedenbouw is méér dan het functioneel en duurzaam ontwerpen van gebouwen en sites. Het is dromen, wensen en verwachtingen van mensen capteren, uitpuren, overtreffen én daarna vorm geven. 

Gebouwen en sites (be)staan nooit op zichzelf, maar gaan altijd in dialoog met de omgeving en met de mensen die er leven, wonen en werken. Vanuit die visie werken we bij Architecten Groep III graag met en voor opdrachtgevers die prioriteit geven aan kwaliteit, optimaal ruimtegebruik en vernieuwende concepten met een architecturale meerwaarde.

20170424 J Au Architecten Groep Iii 56
"Voor ons start integrale duurzaamheid eerst en vooral met het oordeelkundig omspringen met de schaarse beschikbare ruimte."