Architecten Groep III is een jong bureau op een fundament van meer dan 30 jaar ervaring. Vanuit Brugge zijn we actief in heel Vlaanderen.

20170427 Giii Landschapskantoor 5

Door onderzoek en permanente dialoog met de opdrachtgevers en toekomstige gebruikers komen we tot vooruitstrevende ontwerpen en oplossingen die de kwaliteit van het ruimtelijk weefsel gevoelig verhogen. Om opdrachtgevers zelfs te kunnen geven wat ze niet verwacht maar wel altijd gewíld hebben, denken we graag al mee nog vóór het project van start gaat.

Aanpak

We vertrekken bij het ontwerpen niet van een vaste blauwdruk of overal terugkerende signatuur. De context van elk specifiek project bepaalt de richting. Wél herkenbaar is de sterke nadruk op licht en ruimtelijkheid, en de vooruitstrevende en consequent aangehouden ontwerplijnen in al onze realisaties.

Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarheidsstudie brengt klaarheid in de mogelijke opties. Het potentieel van een perceel, lege site of inbreidingsproject, de functionaliteit, inplanting en omgeving van een school of openbaar gebouw of de invulling van een kantooromgeving worden zo op een gefundeerde manier in kaart gebracht.

Architectuur

Architecten Groep III vindt het belangrijk om haar stem te laten horen in het hedendaagse architectuurdebat. Daarom nemen we vaak deel aan architectuuropdrachten, waarbij we intensief samenwerken met andere bureaus uit binnen- en buitenland. We hebben grote affiniteit met kwalitatieve projecten in de scholenbouw en met bijzondere woonprojecten zoals sociale huisvesting, inbreiding en reconversie, en duurzame woonvormen zoals houtmassiefbouw.

Team

Het team is een kruisbestuiving van jong dynamisme en rust brengende ervaring. De zes vennoten staan met beide benen in de dagelijkse praktijk, samen met zeventien medewerkers. Door voortdurende bijscholing houden onze (ingenieur) architecten en toegepast architecten de vinger aan de pols van zowel technische als maatschappelijke evoluties.

Interieur

Architecten Groep III beperkt zich niet tot het ontwerpen van casco gebouwen. Ook met de invulling en inrichting van interieurs hebben we ruime ervaring, in leefomgevingen en kantoren. Bij totaalconcepten ontwerpen we het hele plaatje tot in de kleinste details, van buitengevel tot individueel meubel.