internaat Sint-Lodewijkscollege

nieuwbouw BEN-internaat met polyvalente ruimtes

Een nieuwe landmark voor de school en zijn internaat.

Categorie school , publiek
Beschrijving het bouwen van een BEN gebouw met 2 polyvalente ruimtes, 4 STEM-klassen en 70 internaatkamers
Locatie Magdalenastraat, Sint-Andries Brugge
Bouwheer Sint-Lodewijkscollege - vzw Palaestra
Ontwerp 2018
Uitvoering 2019 - 2020

Het ontwerp is het resultaat van twee wensen die de school heeft. Om praktische redenen wil de school op zijn eigen domein een deel van het internaat huisvesten. Dit nieuw gebouw moet echter een zo klein mogelijk impact hebben op de site en zijn buren. Bovendien geeft de school er de voorkeur aan om geen bestaande groenzones in te palmen.

Het bestaande gebouw waarin enerzijds de polyvalente zalen Ark & Anselma en anderzijds de technologieklassen zijn gehuisvest, is in slechte staat. Verregaande herstellingswerken dringen zich op.

Bijgevolg werd beslist om het bestaande gebouw te slopen om zo plaats te maken voor een nieuw, hoger en energieneutraal volume waarin zowel de bestaande functies als het internaat worden voorzien.

VOLUMETRIE & INPLANTING

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelijkvloers en bovenliggende verdiepingen.

Het gelijkvloerse volume, waarin zich twee polyvalente zalen en 4 STEM-klassen bevinden, is door zijn sterke beglazing extrovert en gaat de dialoog aan met zijn omgeving (speelplaatsen, voetbalveld, toekomende leerlingen, …). De horizontale lamellen rond deze sokkel benadrukken dit volume, maar zorgen tegelijk ook voor de nodige zonwering.

Het bovengrondse volume (internaat) is meer introvert en trekt zicht terug ten opzichte van het sokkelvolume. Het is uitgelijnd met het volume van het naastliggende schoolgebouw en heeft een sterkte repetitie van raamopeningen.


MATERIALISATIE

De volumetrische geleding wordt doorgetrokken in zijn materialisatie. De sokkel krijgt rondom rond het uitzicht van een glasgevel. Daar waar geen beglazing is gewenst, worden het opgevuld met vezelcementpanelen.
Het volume van het internaat krijgt met zijn grijs-beige baksteen een meer neutraal uitzicht. De raamopeningen worden met behulp van de aluminium kaders en borstwering geaccentueerd. Dit aluminium wordt net als het buitenschrijnwerk opnieuw in bronskleurig geanodiseerd aluminium uitgevoerd.

 

EEN ENERGIENEUTRAAL GEBOUW

Met dit project wordt er gestreefd naar een energieneutraal gebouw. Behalve een performante schil en intelligente zonwering (lamellen op het gelijkvloers; screens op de verdiepingen) worden innovatieve technieken gebruikt om het gebouw energieneutraal te krijgen.

Onder het projectgebied komt een BEO-veld dat het gebouw via een warmtepomp en convectoren bij koude dagen van de nodige verwarming en bij warme dagen van verfrissing voorziet.
Op het hoogste platte dak komen er PV-panelen die minstens het elektrisch verbruik van de warmtepomp dekken.
Voor het warme water van de douches wordt een warmtepompboiler voorzien.